Välkommen

Gänget som städade strandängarna den 11 april 2019

Välkommen till Ranarps bys hemsida


Ranarps by vid Skäldervikens norra strand halvvägs mellan Ängelholm och Torekov. Byn är rik på historia och belägen i den vackraste delen av nordvästra Skåne, tycker vi som bor här.


Den här hemsidan har tillkommit för att informera om Ranarps by och vad som händer här. Det kanske inte är så mycket, men därför desto viktigare att passa på när något är på gång. Peter Pettersson, en av byns flitiga potatisbönder, berättar ofta om den rubrik en journalist på en lokaltidning använde när han gjorde ett reportage om byn för ett antal år sedan. ”Ranarp - det kan verka lugnt, men under ytan sjuder det av liv.”


Hemsidan är tänkt att innehålla material av intresse för såväl Ranarpsbor som andra med en anknytning till byn. Har man något att berätta som man tror andra kan vara intresserade av är det bara att höra av sig till Clas på Westerlynga gård. Man når honom lättast via mejl: clas@ranarp.nu


Undantagskontrakt med anknytning till Ranarp


Under avsnittet "Nytt" har vi nu lagt upp pdf-kopior på gamla dokument som Nils-Börje har försett oss med. Det är domsagoprotokoll som formellt upphäver giltigheten av inteckningärenden av typen undantags-kontrakt, alltså överenskommelser som gjordes i samband med att, oftast föräldrar, överlämnade sine gårdar till någon som samtidigt tog på sig skyldigheten att sörja för deras bostad och uppehälle.


Själva dokumenten är utfärdade av Södra Åsbo och Bjäre härads domsaga 1958, medan undantagskontrakten som sådana ingicks 1912 respektive 1924, alltså ganska exakt för hundra år, eller fyra generationer, sedan.


Av undantagskontrakten får man en fingervisning om vad man behövde för sitt leverne som "pensionär" på den tiden. Även om en del av tilldelningen kunde avyttras och inbringa en intäkt, eller bytas mot något annat man behövde, kan inte utrymmet ha varit speciellt stort. Man får hoppas att det fanns annat, utöver det som reglerades i själva kontrakten, som ingick i ansvarstagandet av de äldre.


I vilket fall, känns det som att vi åtminstone rent materiellt, har det betydligt bättre nuförtiden.


Länk till sidan med dokument.Sommarfest för Ranarps bydelägare!


Fredagen den 26 juli 2019 är det dags för den årliga sommarfesten för Ranarps bydelägare. Vi samlas kl 18.30 hemma hos Lassik och Anne och njuter av en sommarmåltid till  självkostnadspris. Barn under 15 år bjuds på maten.


Det brukar vara bra att ta med en kanna kaffe och lämpligt tilltugg om kaffe-på-maten önskas.


Information om belopp, när och till vem anmälan om deltagande ska göras följer. Brukligt är att sådan görs antingen till Lelle, på telefon 070-609 70 85 eller till Bonta på telefon 073-342 11 02 


Betalning görs antingen kontant eller via överföring till bankkonto som uppges vid anmälan.   


Copyrigh 2019 Ranarps bysamfällighet

Copyright © All Rights Reserved